GIáo dục mầm non - kiến thức mới nhất cho phụ huynh!

Tập hợp các thông tin mới nhất về giáo dục mầm non cho các bậc phụ huynh. Đánh giá chi tiết, khách quan môi trường mầm non tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Cung cấp các phương pháp giáo dục trẻ từ 18 tháng đến 3 tuổi chuẩn quốc tế. Hướng dẫn phụ huynh các chế độ dinh dưỡng phù hợp với từng độ tuổi phát triển của trẻ!

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THAM KHẢO:

ĐĂNG KÝ THAM QUAN TRƯỜNG

    ĐĂNG KÝ THAM QUAN TRƯỜNG