fbpx

CHƯƠNG TRÌNH THỂ CHẤT – NGOẠI KHÓA

Cấu trúc chương trình thể chất lớp 3 – 6 được thiết kế với thời lượng như sau:

Gồm có 3 môn học Bơi lội, Xe đạp thăng bằng và Bóng Đá. Số tiết được thiết kế cân đối với giờ sinh hoạt, học tập và tâm lý, thể chất và thể trạng của trẻ mầm non. Cụ thể như sau:

1. BƠI LỘI:

2. XE ĐẠP THĂNG BẰNG:

Lộ trình xe đạp thăng bằng với trẻ dựa trên nguyên tắc bài học 3 bước giúp trẻ thuần thục vận động thô và vận động tinh theo trình tự như sau:

Về vận động với trẻ mầm non được phối hợp dựa trên sức khỏe, thể trạng của trẻ, đi từ vận động thô đến sự phối hợp khéo léo của các nhóm cơ tay, chân, toàn thân.

3. BÓNG ĐÁ: