Câu chuyện Clover

Tôi xin kể câu chuyện của mình với Clover bằng clip ngắn này. Hy vọng mọi người lắng nghe và cùng chia sẻ những câu chuyện của riêng mình.