CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH TRONG CHƯƠNG TRÌNH

🌟 15h – 16h25: Sân chơi dân gian kết nối gia đình

Trang trí lồng đèn

– Trang trí lồng đèn: giá trị về nguồn gốc chiếc lồng đèn ông sao của hai miền Nam, Bắc.

– Làm bánh phục linh: giá trị hợp tác pha trộn văn hóa dân giân vùng miền của lễ hội.

Làm bánh phục linh

– Nặn tò he, thắt lá dừa: giá trị của sự bình dị, mộc mạc, chất xưa để nuôi dưỡng tâm hồn của trẻ thơ.

🌟 16h15 – 16h40: Gian hàng ẩm thực với các loại bánh và nước dân gian. (Miễn phí!)

Gian hàng ẩm thực

🌟 16h40 – 17h00: Giao lưu chú cuội chị Hằng – Múa lân đón trăng – Rước đèn trung thu

Giao lưu chú cuội chị hằng

– Giá trị của sự tiếp nối tín ngưỡng dân gian trong lễ hội Tết Trung Thu

CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH TRONG CHƯƠNG TRÌNH

🌟 15h – 16h25: Sân chơi dân gian kết nối gia đình

Trang trí lồng đèn

– Trang trí lồng đèn: giá trị về nguồn gốc chiếc lồng đèn ông sao của hai miền Nam, Bắc.

Làm bánh phục linh

– Làm bánh phục linh: giá trị hợp tác pha trộn văn hóa dân giân vùng miền của lễ hội.

– Nặn tò he, thắt lá dừa: giá trị của sự bình dị, mộc mạc, chất xưa để nuôi dưỡng tâm hồn của trẻ thơ.

🌟 16h15 – 16h40: Gian hàng ẩm thực với các loại bánh và nước dân gian. (Miễn phí!)

Gian hàng ẩm thực

🌟 16h40 – 17h00: Giao lưu chú cuội chị Hằng – Múa lân đón trăng – Rước đèn trung thu

Giao lưu chú cuội chị hằng

– Giá trị của sự tiếp nối tín ngưỡng dân gian trong lễ hội Tết Trung Thu

ĐĂNG KÝ THAM QUAN TRƯỜNG

    ĐĂNG KÝ THAM QUAN TRƯỜNG